Bergen kommune, kommuneoverlege Finn Markussen

Er det bruk for alle?

Legger ved mitt innlegg på innspillsdag 9.april 2018 i Bergen.

Bruk for alle