Bjørg Haave

Vi med kols og ønske om et meningsfullt liv

Hei. Vi med kols som må avstå fra det meste pga dårlig pustekapasitet, har få eller ingen alternativer til meningsfullt liv. Jeg selv valgte å fortsette i koret jeg har stått i de siste 50 åra. Det gir meg glede og avstand fra sykdommen så lenge jeg synger. Har måttet ta noen logistikk-grep, men det går bra. Nå er dette bare en kveld i uka + noen opptredener, så resten av min tid, utenom trening, er kjedelig og deprimerende. Nå er det slik at KOLS ikke har mye prioritet i samfunnet, og vi med kols har lite pust og krefter til å stå på barrikadene. Så vi ønsker at det blir tatt på alvor i kommunene og på småsteder der folk stort sett sitter hjemme og sykdommen akselererer raskt uten positiv stimuli. Hva med en KOLSANSVARLIG i hver kommune?