Eivind Høstmark Borge og Tine Marie Hagelin

Vedlagte innspill er basert på innlegget Eivind Høstmark Borge (koordinator Forum for natur og friluftsliv Troms) og Tine Marie Hagelin (daglig leder Ishavskysten friluftsråd) holdt under innspillseminaret for Folkehelsemeldingen i Tromsø 5. april 2018.

Innspill til Folkehelsemeldingen FNF Troms og Ishavskysten friluftsråd