Even Tyr Bjerkeli

Seksuell helse

Regionale, og lokale, kompetansesentre og klinikker med sexologisk kompetanse, som kan undervise og informere lokalsamfunnet, samt tilby sexologisk behandling, rådgivining og veiledning.
Dette vil være forebyggende mot bl.a. SOI og seksuelle overgrep/trakassering, samt være et tilbud for befolkningen, bedrifter og institusjoner.