Innkomne innspill

Innkomne innspill publiseres fortløpende. Listen nedenfor er oppdatert med alle innkomne innspill per 2. juli 2018.

På grunn av en periode med tekniske problemer kan enkelte innspill mangle. Eventuelle innspill som mangler må legges inn på nytt. Vi beklager ulempene dette medfører.

 

Innspill fra organisasjoner

Ungdomsrådet ved UNN
Nasjonalforeningen
Folkehelsealliansen i Nordland
Nordland; fylkeseldrerådet, rådet for likestilling av funksjonshemmende og ungdommens fylkesråd
Framtiden i våre hender Nord
Tromsø kommune
Rogaland fylkeskommune
Bergen kommune, kommuneoverlege Finn Markussen
Møteplass for folkehelse (Frivillighet Norge)
Idrettscampus Bergen
Helse Nord-Trøndelag
Høylandet kommune, folkehelsekoordinator
IHSG- Internasjonal helse- og sosialgruppe
Mandal kommune
Mandal kommune – Folkehelsespå
Actis – høringssvar folkehelsemeldingen
Troms fylkeskommune, fylkeseldrerådet i Troms
Prostidiakonen i Vest- Telemark – Den Norske Kirke
Foreldreutvalget for barnehager (FUB)/Foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen (FUG)
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

Innspill fra privatpersoner

Inger Marie Furuseth
Frida Fredriksen
Christine Walnum
Berit Marie Lien
Vitalii Ikoev
Maja Skogstad
Guro Regine Dypvik
Eivind Høstmark Borge og Tine Marie Hagelin
Bjørg Haave
Anne Andersen Thune
Grethe-Lise Lunde Ingerø
Anita Skaaraas
Jeanette Savelkouls
Håvard Njå
A C Steenfeldt-Foss
Harald Eriksen
Karina Hæstad
Sonja Kring
Grethe Beth Storstrand
Toril Heglum
Marianne Baadstrand
Randi Stavnesli
Gunvor Mikalsen
Marianne Fjeld
Janne Wie
Helge Lorentzen
Even Tyr Bjerkeli
Lucy Victoria Løvli
Emma S. Jones
Anne Rasmussen
Anne Berit Berntsen Moen
Per Kristian Mathiesen
Inger Olsen
Karianne Danemark
Kari Moe
Kim Westberg
Siri Sollied
Gunnar Jøingsli
Rigmor Lunde Jacobsen
Mariann H. Sundström
Liv Voldbakken
Gina Osmo
Kristine Sverdrup