Innspillsmøter

Eldre- og folkehelseministeren har arrangert regionale innspillsmøter i Tromsø, Bergen, Trondheim og Mandal i vår.

Det vil arrangeres et nytt innspillsmøte i Oslo 3. september 2018. Program og lenke til påmeldingsskjema legges ut så snart det er klart.

Deltakere på møtene oppfordres til å legge inn innspill på på skjemaet på denne siden.