eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.
Eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen


Folkehelsen handler om livene vi lever. I klasserom og klatrestativer. På arbeidsplasser og idrettsplasser. Rundt middagsbordet og i blandakoret. Folkehelsen skapes i hele samfunnet. Derfor trenger vi innspill fra ulike ståsteder og ulike sektorer.

Folkehelsen i Norge er god. Levealderen er blant de høyeste i verden. Vi ser likevel at lav fysisk aktivitet, psykiske lidelser, usunt kosthold, overvekt, tobakk, og alkoholbruk fører til sykdom, redusert livskvalitet og for tidlig død. Vi har fortsatt store sosiale og regionale forskjeller i helse og levekår.

Dette er utfordringer som vi kan gjøre noe med og som jeg vil løfte i den kommende folkehelsemeldingen, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

En god og forebyggende folkehelsepolitikk skal legge til rette for at den enkelte kan ta gode valg for sin egen helse. God helse og gode levekår henger sammen, og folkehelsearbeidet må legge til rette for en bedre helse for alle. Dette vil også bidra til å redusere sosial ulikhet. Helsevanene som etableres tidlig i livet, påvirker mulighetene til å lykkes i skolen og i arbeidslivet.

Vi må jobbe sammen for en enda bedre folkehelse. Hvilke områder krever en forsterket innsats og hvor trenger vi nye virkemidler? Dette er spørsmål jeg ønsker innspill fra dere på.

Her kan dere levere innspill og ideer innen 15. september 2018