eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.
Eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

Helse- og omsorgsdepartementet takker for mange innspill og stort engasjement. Innspillene finnes nedenfor.

Eldre- og folkehelseministeren inviterte våren 2018 til å bidra med skriftlige innspill til arbeidet med ny folkehelsemelding.

Det har kommet inn over 200 innspill fra organisasjoner og nesten like mange fra privatpersoner. Alle innspill blir gjennomgått av departementets medarbeidere. Fristen for slike innspill var 1. oktober 2018.

Nye henvendelser vedrørende folkehelsemeldingen vil bli behandlet på vanlig måte i departementet.

Henvendelser kan sendes til postmottak@hod.dep.no. Merk gjerne henvendelsen med saksnummer 18/3840.

På grunn av stor pågang vil det ta noe tid før alle innspill er publisert.

Innspill fra organisasjoner

Innspill fra privatpersoner