Øk grunnbemanningen i helseinstitusjonene. Det gir bedre kontinuitet og mindre vikarer. Sykefraværet går ned. Situasjonen slik den er nå med deltidsansatte og vikarer gir ikke optimal faglighet og konsekvensen for pasienter og ansatte kan bli uforsvarlig behandling og flere utslitte ansatte med trygde behov.