Som en bruker- og pårørende organisasjon på rusfeltet er det viktig å påpeke at aktivitet i forbindelse med arbeid, skole, mosjon/trening og fritidsaktiviteter er elementer som må ivaretas i meldingen. Mht til arbeid vil også Akan og organisasjoner som A-larm kunne bidra positivt til å følge opp mennesker med rusutfordringer og også dere pårørende som ofte blir preget av å leve med noen som ruser seg. I denne sammenheng må ikke de legale rusmidlene glemmes slik som alkohol og legeforeskrevne medikamenter.