Vi takker for muligheten for å gi innspill, og håper forebygging av rusproblemer – gjennom et bredt tiltaksapparat – får stor plass i den kommende folkehelsemeldingen.

Actis-Høringssvar-folkehelsemelding