Hei. Hvis folke helse skal bety at en kan bevege seg fritt i samfunnet privat og offentlig. Da vil jeg påpeke mitt problem for tiden som er elektromagnetisk stråling fra Wifi, mobiler, mobiltårn, Ams mm. Alle disse enhetenes usynlige stråler tvinger meg med flere til å holde oss hjemme. Vel og merke hvis vi har vært så heldig å unngå Ams i vår bolig. Er en så heldig går vi lite ut privat eller offentlig for å unngå akutte hodesmerter, kvalme, svimmelhet mm. En kan ikke bevege seg noen plasser uten at det er høye doser av EMF stråling. Riktig nok under strålegrensen til Statens Strålevern , men at de at lavere enn grensene bry ikke kroppen min seg om. Den blir skutt dårlig bare av å være i nærheten av mobiltelefoner. Dette gjelder ikke bra meg men også andre mennesker og dyr. Det finnes nok forskning på emnet til å underbygge mine påstander. Mer info https://einarflydal.com/2018/07/16/dreper-den-svake-stralingen-like-effektivt-nye-studier-viser-det-og-hvordan-du-kan-slose-bort-25-millioner-us/ . Her finner dere også andre linker.

Mvh Aina Jensvold