Jeg vil ha flere omsorgboliger og sykehjem med aktivitører på hver avdeling, når man er så dårlig at man ikke kan bo i egen bolig lenger, da er man ikke i stand til å aktivisere seg selv lenger heller. Det må skje noe på avd hver dag. Noen som har tid til å lytte og prate om det man interessere seg for. Bli sett og hørt.
Jeg hadde syklet i butikken eller på skolen hvis jeg ikke måtte sykle i veien med alle bilene.