Jeg insisterer på å være den aller beste til å vurdere hva som er bra for min egen helse. Ingen andre bryr seg nevneverdig om den. Derfor bør råd fra «andre» være nettopp det; råd. Når statlige myndigheter pålegger folk diverse – som feks smartmeter i hus – så har folket mistet kontroll over egen helse. Det er godt kjent at Statens strålevern feilinformerer om dette tema. Og alle andre lener seg til denne feilinformasjonen. I tillegg til feilinformasjonen kommer usikkerhet rundt langtidsvirkninger. Jeg må si jeg undres over motivet til myndighetene som avfeier både relevant – og uavhengig – forskning i denne saken.

Dette er bare en sak – det er mange andre. Min tillit til institutter og departementer vedrørende min helse er helt borte.