Ja til å følge Europarådets anbefalte grenser på ikke ioniserende stråling, og deres anbefalinger om å ha kablet nett på skoler.