«Vi ser likevel at lav fysisk aktivitet, psykiske lidelser, usunt kosthold, overvekt, tobakk og alkoholbruk fører til redusert livskvalitet og for tidlig død.»

Psykiske lidelser er m.a.o. ikke sykdom, men derimot årsak til sykdom. Psykiske lidelser er en uvane som folk kan kvitte seg med ved å ta seg sammen, slik det er i resten av oppramsingen.

Dette er en himmelropende hån mot alle med psykiske lidelser. Spesielt bitter er hånen i en situasjon der det offentlige ikke yter tilstrekkelig og adekvat hjelp til denne pasientgruppen.

Dere har glemt å nevne at folk med hjertesykdom kan få infarkt og folk med lungekreft kan dø av det, dette er tilsvarende formuleringer om risiko til deres om psykiske lidelser.

Skam dere.