Nei til unødvendig stråling i folks hjem. AMS (Aidon-måleren) stråler 1-2 ganger i sekkundet. Det er mer enn 115000 stålingspulser i døgnet unødvendig.

Apparater skal ikke stråle unødvendig. I allefall ikke aparater som folk ikke selv kan velge å ikke ha i sitt hjem. La folket selv velge om de vil bestråles døgnkontinuerlig samtidig som de overvåkes i sitt hjem.

Demokrati og frihet er noe vi ikke har i Norge i dag lenger. Nå har vi autoritært EU diktatur gjennom snikinnmeldingen i EU (EØS). Folket sa nei to ganger. Så da er det diktatur å tvangsinnføre EU direktiver i folks hjem.

La folk ta vare på sin egen helse. La folk bestemme i sitt hjem.

Snu AMS installasjonen før det blir for mange helseproblemer med de.

MVH en
frihets-, demokrati- og selvråderetts-forkjemper