Legger ved mitt innlegg på innspillsdag 9.april 2018 i Bergen.

Bruk for alle