Denne regjeringen må hjelpe oss å redde fastlegeordningen. Erfarne kollegaer som meg slutter og vi mangler ny rekruttering . Arbeidsbelastningen er for stor. Vi trenger å justere våre rammebetingelser og rydde i oppgaveporteføljen slik at vi kan gi mest og best hjelp til de som trenger det mest. Mer tid til hver pasient. Det må høy medisinsk kompetanse til for å jobbe med en uselektert pasientpopulasjon.

De eldre som bor i hjemmene for tiden er ofte multisyke og de trenger sin fastlege som bør være spesialist i allmennmedisin. Velkommen på mitt kontor i nye Færder kommune for å se hvordan vi jobber. Kanskje bli med på et sykebesøk med hjemmesykepleier og lege?
Mvh Berit Marie Lien, spesialist i allmennmedisin, Nøtterøy Legesenter