Etter nedlegging av Norsk Borreliosesenter fordi dr Rolf Luneng mistet legelisensen står en stor pasientgruppe uten reelt behandlingstilbud i Norge. Pasientene blir i ennå større grad pakkepost i helsevesenet. Historien om ingen, noen og alle; Ingen eller i alle fall ikke mange nok tar tak i å identifisere og behandle det grunnleggende problemet; infeksjonen(e)!!!Testene er ikke sensitive nok og for sensitive. Symtombehandling som du i beste fall tilbys løser jo ikke problemet! Noen » velger» å reise til mer eller mindre seriøs behandling i utlandet. Må selv vurdere tilbudet! Må selv bekoste det! Noen «velger» selvmedisinering med antibiotika kjøpt i utlandet eller på nett. Dette gjør blant annet at resistensproblematikken er uten kontroll. Argumentasjonen fra helsemyndighetene er at antibiotikabruken må ned! Det er jo ett utgangspunkt de fleste er enige i . Men når du må ha antibiotika for å bli friskere og hvis rask behandling kan bli helt frisk …. Hvis du har «feil » sykdom som borreliose. Da sitter alle i pasientgruppen igjenn som sveket av helsemyndighetene. Vi er i ingenmannsland mens de «lærde «strides på hver sin side av skyttergraven.