er bekymret over all utbygging av mobilnett,wifi i skoler og barnehage,nye trådløse strømmålere m.m. ingen oppvoksende generasjon har noensinne blitt utsatt for så mye stråling som disse.at bier og egg i fuglereir i nærheten av master,går dukken er en ting….men vi og barna deltar i et eksperiment vi ikke aner utgangen av. forskere har funnet at stråling bl.annet: medfører redusert immunforsvar,og stress cellene -gir øktrisiko for svulst i hodet hos dem som bruker mobilen mye -skader barn raskere og mer alvorlig enn voksne -kan redusere sædkvaliteten med 30% hvis man har mobilen i lomma -øker hjertefrekvensen og blodtrykket -får blodet til å klumpe seg,som hos kreftpasienter -åpner den viktige blod-hjerne-barrieren, -setter mastcellene i huden i alarmberedskap -gir ubehag hos voksne friske mennesker,i dobbelt-blind studie,etter en kort eksponering for 3G-stråling -reduserer hukommelsen og læringsevnen hos mus -gir rotter proteinflekker i hjernen -gjør tomatplanter syke av stråling,selv om bare ett blad er bestrålt…alt dette skjer ved stråleverdier langt under de grenseverdiene som gjeder i norge i dag. Dessute verdt å merke seg:at hjernekreft er stadig hyppigere dødsårsak for barn. – at testikkelkreft er den kreftform som øker mest hos unge menn.-at antall uførtrygdede mellom 20 og 29 år er doblet på ti år…man burde kanskje se til føre var prinsippet her,som ble vedtatt på fn-toppmøtet om miljø og utvikling i rio de janeiro i 1992. vi som er  gamle nok husker kampene mot tobakk,miljøgifter,radon og asbest,som alle ble sterkt motarbeidet av produsentene med egne «forskningsresultater»…