Hei. Vi med kols som må avstå fra det meste pga dårlig pustekapasitet, har få eller ingen alternativer til meningsfullt liv. Jeg selv valgte å fortsette i koret jeg har stått i de siste 50 åra. Det gir meg glede og avstand fra sykdommen så lenge jeg synger. Har måttet ta noen logistikk-grep, men det går bra. Nå er dette bare en kveld i uka + noen opptredener, så resten av min tid, utenom trening, er kjedelig og deprimerende. Nå er det slik at KOLS ikke har mye prioritet i samfunnet, og vi med kols har lite pust og krefter til å stå på barrikadene. Så vi ønsker at det blir tatt på alvor i kommunene og på småsteder der folk stort sett sitter hjemme og sykdommen akselererer raskt uten positiv stimuli. Hva med en KOLSANSVARLIG i hver kommune?