Jeg må uttrykke min redsel for den strålingen vi blir påtvunget i samfunnet i dag. Det gjelder både mennesker og dyr. Wifi i hjemmet, på arbeidsplassen, på skolene til våre barn, smarte hjem, smarte byer, smartmålere og for ikke å snakke om 5G-nettet som er planlagt. Over 200 forskere og medisinere verden rundt har kommet med tydelige advarsler mot helserisikoen som er knyttet til den aggressive økningen av eksponeringen for mikrobølget stråling. Alle disse analysene gjort av fagpersoner står i motsrid til de konklusjonene Statens strålevern baserer sine standpunkt på. Det er ganske betenkelig at Norge har en av verdens høyeste stråleverdier. Til sammenligning har Norge 10000000 ganger så høye tillatte stråleverdier som Østerrike for eksempel. Man ser og hører at folk blir sykere og sykere og mange sliter med diffuse plager, og hvis dette får fortsette kommer det bare til å bli værre.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26300312

Med hilsen,

Camilla Eide