Jeg er selv kronisk syk og opplever det som skremmende at Nordmenn ligger på verdenstoppen når det gjelder å være fulle av giftige stoffer. I tillegg ligger vi langt framme i å eie trådløse ting, og alt dette til sammen tror jeg gjør at vi har nærmest en epidemi på gang med syke mennesker. Det er også en enorm øking i syke barn og ungdom, og dersom man ønsker at antallet uføre skal ned så tror jeg man blir nødt til å se på hva som gjør folk syke. Personlig mener jeg at vi er forgiftet av luft, vann, mat og vaksiner, i tillegg til alle andre kjemikalier som brukes så mye. Selv har jeg som tidligere gårdbruker spist vanlig og sunn norsk mat hele mitt liv, men nå opplever jeg at jeg må begynne å leve på frukt og faste-kurer for å få kroppen til å rense ut gift-stoffene. I mine øyne har vi en helse-krise på gang i Norge, USA har mye av det samme, og det kommer heldigvis også løsninger derfra. Organisk rå frukt og grønnsaker gjør mange mange friske igjen og jeg håper så inderlig det kommer et skifte i matvaner og synet på forurensning også i Norge. Det er så utrolig mange som lider nå, og det koster jo også samfunnet utrolig mye.

Ellers vil jeg si at for meg som er kronisk syk oppleves det som et overgrep å bli truet til å ha smartmåler. Hvis man som frisk spiser en litt giftig sopp så blir man litt syk, hvis man allerede er syk og spiser en litt giftig sopp blir man ganske sikkert mye mer syk.. slik er det også med smartmålerne, de friske tåler det kanskje ganske bra, men de syke gjør det ganske sikkert ikke.

Takk for muligheten til å komme med innspill.

mvh Camilla Hyllseth