I Frankrike er det nå ikke tillatt med trådløse nettverk på barneskoler.

I Tyskland ville de ikke installere smartstrømmålere med trådløse sendere.

Det må være en god grunn for disse valgene. Hva vet de, som ikke vi vet, om trådløs og mikrobølget kommunikasjon?

Vi blir derimot » beroliget» av topper innen strålevernet og legeforeningen om at stråling fra AMS-målere, WiFi, mobiltelefoner og trådløse nettverk ikke utgjør noen fare for helseskader.

Så får jeg masse i formasjon om det motsatte, fra en som har jobbet med trådløs kommunikasjon i svært mange år, som nå opplyser og refererer til forskning som viser at cellene våre blir skadet av denne type stråling. Ikke bare våre celler, men alt levende, planter, insekter, fugler, dyr og mennesker.

Informasjonen om skadevirkningene kan alle lese på www.einarflydal.com Om vi aldri så gjerne ville, kan vi ikke beskytte oss selv, våre barn eller dyrene og naturen rundt oss mot denne typen stråling.

Jeg ber om at strålevernet mot helsevirkninger fra ikke-ioniserende stråling må rustes opp, og det må forvaltes utfra foreliggende kunnskap om helsevirkninger, ikke bare på mennesker, men også på dyr, insekter og planteliv.

På alle disse områdene er skadevirkningene for lengst godt nok påvist til å berettige føre- var- tiltak.