Det bør satses mer på forebyggende arbeid i form av økt kunnskap om ernæring i primærhelsetjenesten. Et måte å gjøre det på er å anbefale kommuner og primærhelsetjenesten å ansette personell med ernæringskompetanse, eksempelvis de med bachelor i ernæring.
Fedme er også en økende problemstilling der spesialisthelsetjenesten i økende grad setter inn tiltak for behandling, men vi mangler primærhelsetjenesten på banen. Det bør opprettes tilbud i alle kommuner for pasienter med overvekt og fedme i tråd med de nasjonale retningslinjene fra Helsedirektoratet som anbefaler livslang oppfølgning av fedmepasienter. For dette trengs det også ernæringskompetanse. Spesielt i frisklivssentraler er det hovedsakelig ansatt fysioterapeuter som gjør kostveiledning, det bør anbefales å ansette flere med utdannelse innen ernæring for disse oppgavene.