Vi er en stor gruppe el-overfølsomme som ønsker å bli hørt. Det er en stigende antall med folk som er skadet av strålingen fra teknolgi som finnes over alt. Stress, hodepine, hjerte-problemer og nevrologiske forstyrrelser er vanlige. Jeg er selv el-overfølsom fra 2013, og kan peke på årsakene til det, og vet hvordan dette kan gjøre skade. Det var en basestasjon som jeg tilfeldigvis satt nærme i en lengre periode på jobben. Jeg kunne ikke vite at den var så kraftig, og siden da så har jeg blitt tvunget til å kutte ned på trådløs bruk. Det er så sterk økning i bruk av trådløs teknologi at man ser at i løpet av en periode på 10-15 år, så har faktisk befolkningen fått mer og mer stråling. Nå senest er det smartmeter (AMS) som er trådløse sendere i sikrings-skapene til boliger. Dette er en alvorlig situasjon som er under utvikling til å bli veldig alvorlig for enkelte, og sterkt bekymringsverdig for framvoksende generasjoner. Hvis man fortsetter samme trenden, så kan man hende drastiske tiltak må til. Vi som er plaget av stråling kan ikke på samme måten ignorere utviklingen lenger. Det går først og fremst på advarsler og forsiktighet med tanke på den ukritiske bruken av trådløs teknologi. Jeg mener man kan si et tragisk dødsfall i min sønns barnehage kan tilskrives uforsiktig bruk av trådløs teknologi. Da var det nemlig et soverom som det tilfeldigvis hadde en basestasjon for telefoni plassert meget nære sengene. Meget nære betyr at den måtte vært oppi senga for å være nærmere. Det er trolig at barn har fått skade i hodet av denne senderen. Barnet som døde, døde av hjerneslag. Håper ikke å plassere noe skyld for dette, men bare advare folk mot den uvettige bruken som kan forekomme når man ikke tenker seg om. Vi har muligens svakere kilder for mikrobølgestråling i dag sammenliknet med radarens tidsalder, men disse kildene er så nære i dagliglivet at vi nå ikke kan se problemet før det er for sent. Avhengighet til smart-telefoner er så gjennomgripende i samfunnet nå, at jeg vil tro de færreste vil si seg enige med oss, men de burde fått vite mer om el-overfølsomhet slik at vi kan samles om en fornuftig forvaltning i en tid da helse-konsekvensene begynner å spille en viss rolle. Jeg stoler ikke på Statens Strålevern i denne saken. De forvalter et dogme/syn på mikrobølgestråling som hører fortiden til. Lytt heller til Folkets Strålevern!