Grunnlagsdokumenter fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet:

Folkehelserapporten – Helsetilstanden i Norge
Folkehelsepolitisk rapport – Indikatorer for det tverrsektorielle folkehelsearbeidet

Fra innspillsmøtet i Trondheim 31. mai 2018: Steinar Krokstads innledning om Folkehelseutfordringer og muligheter i Midt-Norge