Det foreligger mye nyere forskning som viser at statens strålevern sine grenseverdier for «hverdags-stråling» er utdaterte og basert på tynt og sviktende grunnlag. Det er derfor viktig at føre-var prinsipp rundt innføring av f eks AMS og 5g gjøres gjeldende. Alle som ønsker seg bedre helse og lengre liv fremfor raskere internett og øket markedstilpasing av strømbruk må ikke påtvinges dette med styresmaktene i Norge sin velsignelse.

Spesielt viktig er det å skjerme barn i barnehager og skoler for langtidsvirkninger vi i dag ikke kan se det fulle omfanget av.