Vedlagte innspill er basert på innlegget Eivind Høstmark Borge (koordinator Forum for natur og friluftsliv Troms) og Tine Marie Hagelin (daglig leder Ishavskysten friluftsråd) holdt under innspillseminaret for Folkehelsemeldingen i Tromsø 5. april 2018.

Innspill til Folkehelsemeldingen FNF Troms og Ishavskysten friluftsråd