MITT INSPILL GJELDER
1) TVANGEN som NVE viser til mht å innstallere AMS måler slik det nå praktiseres er nok ugyldig så denne praktiseringen må opphøre. AMS måler må være frivillig. DETTE FORDI:
2) at summen/effekten av flere stråle kilder blir for mye for kroppen:
2) at vi var nok de siste foreldrene til å legge inn WiFi. Det og mobil telefoner slåes HOS OSS av om natta: POENGET HER ER: AMS kan ikke slåes av.
3) At vår vekselstrøm måler fungerer utmerket og at den ligger 2 meter fra senga:
– a) det går bra men OBS! :2 meter går IKKE bra mht :
– b) et smart meter eller en elektrisk måler !!
4) Nettselskapet eller NVE kan ikke gi meg skriftlig produkt informasjon om måleren de nå INSISTERER å installere PÅ TROSS AV deres vedtak til meg på fritak fra Smart måler pga el overfølsom kriteriet:
5) Det viser seg at overnevnte aktører ikke gir meg den fulle sannhet om måleren de vil tvinge på meg.
6) De viser til jf forskrifter å ha rett til å bestemme måler utstyr men ikke at det skal inneholde noen form for overvåking
7) mye tyder dessuten på at sluttbruker har i tillegg til helse plager ingen økonomisk vinning av et slikt måleinstrument:
8 ) OG MERK: at elektrisk strøm målere påvirker menneskers eget elekromagnatiske felt på en svært alvorlig uønsket måte. Viser til kjent mye forskning Og en slik stråling kan jeg altså ikke få fri fra om natta: Feks må jo ha mulighet til å ha en viss varme i stua og på bad og kunne sette på en lampe! også om natta!: SÅ EN SMART MÅLER KAN IKKE; SOM WIFI OG MOBIL TELEFONER; SLÅES AV OM NATTA:
9) DET ANSEES SOM VIKTIG FOR KROPPENS CELLER OG ORGANER Å FÅ FRI FRA SLIK STRÅLING OM NATTA TIL RESTITUSJON AV KROPPENS CELLER OG ORGANER.
10) JEG HAR PLIKT TIL Å IVERATA FAMILIENS HELSE.