Hei.
Jeg tror at helseproblemene og utgiftene til helse i Norge kommer til å eksplodere etter hvert som det blir flere og flere som får problemer pga EMF – elektromagnetisk stråling.

Og det er det kun politikerne som kan stoppe.

De setter sin lit til Statens Strålevern, men Statens Strålevern setter sin lit til ICNIRP, som er en organisasjon som er satt sammen av de som tjener penger på at det blir mest mulig utbygging av strålebasert teknologi.

Pga Statens Strålevern’s anbefalinger, har Norge den HØYESTE strålegrensen i verden.
Statens Strålevern tar ikke hensyn til den forskning som sier at dette er helseskadelig.
Selv om det er en stor overvekt av forskning som sier det ER skadelig.
Statens Strålevern setter ned utvalg hvor medlemmene er enige med ICNIRP.

De tar ikke hensyn til at for eksempel den nye Smartmåleren som Norges befolkning – som de eneste i Europa – blir påbudt å installere hjemme og på jobben,stresser opp cellene våre, skaper mange helseproblemer for folk.
Men Statens Strålevern sier det ikke er farlig!

I Frankrike er det nå kommet en lov som forbyr wi-fi på steder hvor det er barn under 3 år. Burde det ikke ringe noe klokker hos politikerne som har med helse å gjøre her hjemme?

Det er nettopp kommet en bok som heter Smartmålerne, jussen og helsa. En juridisk utredning ved advokatfirmaet Erling Grimstad AS og kunnskapsstatus ved Einar Flydal.
Denne burde de ansvarlige i HOD lese.

Mitt ønske er at det blir satt flombelysning på dette helseproblemet.