Minstepensjonister avspises med et så lavt beløp i pensjon at de ikke klarer å vedlikeholde helsa si.

Dette er ikke en velferdsnasjon som Norge verdig og det blir en mye dyrere løsning enn å gi pensjon som dekker det som trengs for å unngå sykehusopphold m.m.

Lovendringer må til for å sikre våre eldre et verdig og sunnere liv!