Den daglige eksponeringen for mikrobølget stråling har de siste 50 årene vokst kraftig. Det store flertall av forskningsstudier påviser helserisiko ved statlige organ sine øverst tillatte nivå, samtidig som økning av mikrobølget stråling er blitt en vesentlig del av strategien for et «smartere» samfunn. Vi ser også at helsesektorens førstelinje konfronteres i økende grad med plager som kan knyttes til eksponering for slik stråling. Hverken Statens Strålevern eller medisinsk utvikling er enda på høyde med situasjonen.

Strålevernet mot helsevirkninger fra ikke-ioniserende stråling må rustes opp, og det må forvaltes utfra foreliggende kunnskap om helsevirkninger, ikke bare på mennesker, men også på dyr, insekter og planteliv. Opp i dagen disse dager er NVE og nettselskapenes håndtering av innrulling av AMS målere, ikke minst til folk som er syke og fortvilte og mener deres lidelser springer ut i fra økt eksponering for stråling – og ekstra ille i nærvær av AMS i eget eller nærliggende boliger. Folk trenger å bli møtt av statlige organ, ikke all den tid klinikk inngir lidelse og NVE/nettselskapene sin håndtering av situasjonen er under pari.