Regionale, og lokale, kompetansesentre og klinikker med sexologisk kompetanse, som kan undervise og informere lokalsamfunnet, samt tilby sexologisk behandling, rådgivining og veiledning.
Dette vil være forebyggende mot bl.a. SOI og seksuelle overgrep/trakassering, samt være et tilbud for befolkningen, bedrifter og institusjoner.