Først:
Vi presenterte vår EviBase Treningsklinikk for Helsedirektoratet fredag 14. September, men fikk der høre at fristen for innspill til Folkehelsemeldingen var passert. I dag søndag 16. September ser jeg at fristen var i går, lørdag 15. September. Vi står for et viktig innspill og regner med at vi fortsatt kan bli sett og hørt.

Vårt initiativ:
Fastleger gjennom mange år, drevet eget treningssenter i samarbeid med terapeuter siden 2005. Men ser som andre treningssentre at vi ikke når de riktige gruppene, at treningen blir for usystematisk og oppfølgingen også.
Så vi har 2 år jobbet med å løse dette, og utviklet et konsept i samarbeid med gode krefter ved NTNU. «Tren med forskeren, legen og terapeuten», der vi har løst 3 velkjente utfordringer: 1. Vi har treningsmetodikk for ulike grupper av personer med risiko eller etablert sykdom som er basert på tilsvarende forskning. Forsvarlig trening, som garantert gir resultater. 2. Systematisert oppfølging som sikrer at pas. følger opp treningen, bruker riktig metodikk, jevnlige tester for å monitorere utviklingen. Fanger opp de som faller ut. 3. Langsiktigheten sikres ved at dette skjer i samarbeid og dialog med pasientens fastlege. tilbakemeldinger fra Treningsklinikken ang treningsinnsats og testutvikling. Dialog med fastlegen ang. resultat på medisinske parametere.
Vi har pilotklinikken i gang i Sandefjord Helsepark siden Mai i år, men hatt en pre-pilot i drift mer enn ett år i forkant og ser at dette fungerer. Jobber nå med å etablere tilsvarende Treningsklinikker andre steder, i samarbeid med interesserte fastleger oog terapeuter. Foreløpig utelukkende basert på egenbetaling i form av medlemsskap, men jobber for tilskudd og refusjonsmuligheter.

Invitasjon Samarbeidspartnere Åpningshelg EviBase