En strålende dag FELO

Kjære helse og omsorgsdepartement. Jeg ber om at dere setter helse og sikkerhetsskader som følge av trådløs utvikling på agendaen. Det er mange mennesker i dag som har plager som følge av stråling. Denne gruppen blir ikke lyttet til og/eller tatt på alvor. De som er mest plaget må slutte i arbeid eller skole og flytte på landet hvor det er langt til naboer og mobilmaster. Isolasjonen dette medfører og det at man blir syk av et samfunn som man normalt har hatt stor glede av skaper både sorg og depresjon. I tillegg kommer dette at man ikke blir trodd og heller ikke har trygderettigheter da allergi mot stråling ikke er en diagnose. Når man blir tvunget i kne av ytre omstendigheter og ikke har noen annen utvei enn å flykte fra samfunnet for å føle seg bedre da oppleves det krenkende å heller ikke få økonomisk støtte på tross av at de fleste har betalt skatt hele sitt liv og i så måte har rettigheter. Det er ikke annet enn en stor tragedie for de som rammes. Kjære helse og omsorgsdepartement; Er det ikke på tide å stoppe opp lit i den digitale utviklingen i Norge ? Norge er et rikt land og det pøses inn penger på digital utvikling og markedsføring på nye løsninger. Se på de reelle behovene i stede for å skape behov gjennom markedsføring. Trenger vi virkelig roboter som vi kan snakke til for assistanse ? Se på skadene dette kan føre til ? Ikke bare strålingsskade på cellene våre som følge av strålebelasting 24/7, men også passiviteten det vil føre til, de kognitive evnene våre. Se på annen forskning som ligger ute ? eller sett i gang ny forskning ? Det er jo ikke snakk om at vi ikke skal ha et digitalt samfunn, men alt med måte. Helse og sikkerhet bør vel komme foran Politikernes satsning om å være «best i klassen»? Dette er personer som ikke kan bruke noen av disse «fantastiske» trådløse verktøyene. Fasttelefon er deres kontakt med omgivelsene. Blir det faset helt ut så har denne gruppen ingen mulighet til kontakt. Sett dette på agendaen og ta el-følsomme på alvor. Snakk med representanter for denne gruppen.