Horingsinnspill FIAN Norge. Folkehelsemelding.(1367180)