Til HOD ved Eldre- og folkehelseministeren

Vedlagt er felles innspill til folkehelsemeldingen fra en rekke organisasjoner.

Med vennlig hilsen, på vegne av innsendere

Lasse Heimdal

Felles innspill til folkehelsemelding