Vedlagt er vårt innspill som tar for oss hvordan vi skal bevege oss mer i hverdagen og hvordan vi skal spise sunnere.

Innspill fra Framtiden i våre hender Nord