Tannbehandling.
Tannhelsen bør også komme inn under folkehelsen. Tenner er også en veldig viktig del av kroppen og vår helse. Dårlige tenner fører også til sykdom. Samtidig som det reduserer mange menneskers sosiale liv. Som igjen kan føre til depresjoner osv.

Tannlege bør komme under samme lov som leger.vi som brukere betaler en egenandel slik vi gjør ved legebesøk.
Vet at veldig mange er enig med meg i dette.
Håper at det nå vises handlekraft og innføres tannbehandling med egenandeler.