De to friluftsrådene i Møre og Romsdal (Sunnmøre Friluftsråd og Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal) med sine 30 medlemskommuner drifter Norges beste og mest populære turkassetrim i samarbeid med fylkeskommunen og det frivillige: Stikk UT! både sommer og vinterstid.

I 2017 hadde vi ca en halv million registrert turer på vår nettside stikkut.no og dette har vokst ca 20% hvert år i 13 år.

Det fantastiske med Stikk UT (sommertilbudet) er at det er tilgjengelig for absolutt alle, og det benyttes av hele befolkninga fra liten til stor, med barnevogn, rullator, hvermannsen til godt trente folk i alle aldre.

Her kan alle «samle» på sine turer, og lage seg egne mål for type turer og antall turer, du kan gå alene eller sammen med andre. Tilbudet er åpent 24/7.
Tilbudet om turer ute i natur gjør godt for den enkeltes psykiske og fysiske helse, og er i vår region et viktig bidrag til styrket folkehelse, og reduserte køer på våre sykehus og institusjoner.

Tilbudet som i innbefatter parkeringsplasser ved oppstartpunktet, skilting av stier, årlig brosjyre og ca 400 turer, har fortsatt stort potensiale til å nå enda flere i Møre og Romsdal, og i hele Norge!

Vår oppfordring til Helse og Omsorgdepartementet er å satse mer på det som får folk ut på tur og i aktivitet i hverdagen, slik som Stikk UT!