Hei,

Vi har jublet for den nye ministerposten som har blitt opprettet og ønsker som mange andre et langt større fokus på forebyggende helse enn hva som har vært praksis i dagens helsearbeid, hvor symptomene ofte behandles når utfordringene kommer.

I dagens verden er det mange teorier om hva som skaper god helse. Først og fremst bør respekten for at «én løsning for alle» ikke fungerer. Vi er individuelle vesener og et kosthold som passer for én, er nødvendigvis ikke svaret for andre.

Respekt for valg innen egen helse: helsebevisstheten blant nordmenn har økt drastisk i de siste år. I et hav av teorier og muligheter, må vi selv finne ut av hva som kan passe for oss selv. Mange går til mer alternative behandlingsformer for å forebygge sin helse, men dette kan være en dyr prosess. Helsevesenet kunne spart mye tid på behandlinger om folket hadde hatt mulighet for å velge ulike former for behandlinger i sitt individuelle helsearbeid. Med refusjonsordninger, også utenfor de offentlige helsetilbudene, kan sørge for at flere kan forebygge sin helse før det blir for sent. Tankens kraft (populært kalt Placebo) har en sterk effekt på vårt daglige liv, derfor bør retten til å velge selv, stå sterkt i norsk helsevesen. Med alternative behandlingsformer, kreves også et større fokus på kvalitetssikring. Et offentlig kvalitetsmerke, med strenge krav til utdanning, drift og pasientbehandling, kunne sørget for å løfte behandlingsformer utenfor den tradisjonelle skolemedisinen og vil avlaste legestanden som i dag er massivt overarbeidet.

Fokus på kosthold og en kropp i aktivitet er noe det offentlige bør ta mer tak i. Skremselspropanda bør unngås, fokus på gode løsninger og positiv tankegang i forhold til egne valg, har langt større effekt for å få mennesker til å ta tak i egen helse. Vi må se på nytte, fremfor fare. Kosthold har massiv effekt på vår fysiske og mentale helse og bør ha et stort fokus.

Innen mental helse bør det offentlige se på muligheter til å tilby psykologtjenester (eventuelt også mer alternativ samtaleterapi) innen det forebyggende helsearbeidet. Det rapporteres om en sterk økning av mental ubalanse blant det norske folk, spesielt blant de unge, noe som er en veldig skremmende utvikling. Hvis det hadde vært lagt opp til at folket, med gode refusjonsordninger, kunne tatt tak i sine utfordringer før det går for langt, er det nesten garantert at selvmordstall, tvangsinnleggelser og grove hendelser grunnet mental helse hadde gått ned.

Det hadde vært en drøm om Folkehelseministeren hadde hatt mer fokus på helhetlig tankegang når det kommer til helse. Forskning viser stadig hvordan bl.a. hjernen er knyttet til tarmen, noe som beviser hvor viktig kosthold er for vår mentale helse. En helhetlig tankegang med fokus på individuelt opplegg er det helsevesenet trenger for å skape positive resultater.

Det er mye mer som skulle vært skrevet, men et sted må vi stoppe. Undertegnede er styreleder i helseorganisasjonen Fritt Helsevalg, men skriver som privatperson. Er det derimot ønskelig for Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen, eller representanter for Helse- og omsorgsdepartementet å møte Fritt Helsevalg, er vi veldig åpne for dette, i henhold til å diskutere forebyggende helse. Vi er også i samarbeid med en rekke organisasjoner innen fysisk- og mental helse, og kan komme med innspill som kan være nyttige i arbeidet for å forbedre det norske folks helse.

Uavhengig av om det kommer til å skje, er det glede over at Regjeringen har opprettet den nye ministerposten og at noe av det første som tas tak i er forebyggende helse. Fokus på dette kan over tid spare helsevesenet for mye utgifter i behandlinger og ressursbruk. Dere ønskes alt godt i videre arbeid.

Med vennlig hilsen
Tony Holm