Etter igangsetting av kommunikasjonsdelen på smartmåler, har vi fått store helseproblemer her i huset. Både jeg og min datter får ikke lenger sove ordentlig på natten. Mye mer stress i kroppen. Denne måleren er «terror» i hjemmet. Få tilbake de gamle målerne som fungerte perfekt, selv om vi tar vekk strålingen fra vår måler vil naboens måler fortsatt terrorisere oss.