Men itjno kjæm tå sæ sjøl
All frivillighet trenger myndighetenes støtte. Derfor må Stat og Fylkeskommune opprettholde og styrke sine tilskudd til denne samfunnsviktige virksomheten slik at ingen trenger å stå utafor av økonomiske grunner.

Svein J Svensson
Styreleder Voksenopplæringsforbundet Trøndelag (interesseorganisasjon for 14 studieforbund i vårt fylke)

Lær noe nytt av Svein