Stoppe tvungen installasjon av smartmålerene, 5g,nettbrett i skolen bør begrenses til et minimum. Også mobiltelefon.

Tannhelse bør få lik status som helse forøvrig.

Satse på frukt og grønt i skolen.

Subsidiere frukt og grønt for sukkeravgiften.