Jeg ber om at ministeren sørger for lavere strømpriser slik at gamle og syke mennesker slipper å måtte fryse, samt ha store ubehag og lidelser når kulden setter inn. Det kunne kanskje også være på sin plass å be NVE unnlate å tvinge gjennom årlige ekstra-avgifter på mellom NOK 4.000,- og NOK 6.000,- for dem som måtte være så «heldige» å ha fått fritak på medisinsk grunnlag for installasjon av sk smartmeter. De har plager nok fra før!

Kopi: Finansministeren