Hei!

Jeg er sterkt bekymret for den økende strålingen vi utsettes for, med mobilmaster, mobiler, wifi tilgjengelig både her og der, utrullingen av ams-strømmålere og etterhvert 5G.

Jeg mener man bør forsøke å begrense strålingen, ikke øke den. Det er mange forskningsrapporter som tyder på at stråling er skadelig for alt liv, fordi det forstyrrer cellene som alt liv består av.

Statens stråleverns grenseverdier er uforsvarlig høye, de er som om man skulle sette fartsgrensen på veiene til 10 000 km/t. Ikke så lett å bryte fartsgrensen da!

Jeg er en av de mange, og vi blir dessverre bare fler og fler, særlig i kjølvannet av at smartmålerne monteres , som blir dårlig av stråling, både elektromagnetisk og elektrisk. Jeg lurer på hvor vi skal gjøre av oss etterhvert som hjemmene våre blir ubeboelige pga strålingen?

Alt bør kables slik at strålingen begrenses, både i skoler og barnehager, på arbeidsplasser og i hjemmene (det har de fleste av oss som merker strålingen allerede gjort). Det bør legges fiberoptiske kabler istedenfor å sende signalene gjennom lufta. Det er både sikrere og raskere.

Håper myndighetene snart får opp øynene for hvor skadelig dette er! Vi som blir dårlige er kanarifuglene som varsler at det er fare på ferde! Hør på oss! (Jfr gruvearbeidere som hadde med kanarifugler i bur ned i gruva, når fuglene ble dårlige eller døde var luftkvaliteten så dårlig at det var på tide å komme seg ut!)

Det er alvor nå!

Hilsen Grete Nina Aske