Jeg har stor tro på konseptet helsefremmende skole, noe ferske rapporter også viser. Trette, tørste, sultne barn og barn som føler seg i dårlig form eller utilpass lærer lite – uansett!

Mye av sykefravær skyldes dårlig ledelse og arbeid som har negativ påvirkning på helsa. De som har lite å si over eget arbeidsliv og jobber turnus/skift/netter er utsatt. Nattarbeid gir f eks 50% økt sjanse for å få brystkreft. Mye arbeid på kvelder, netter, helger gir lite rytme i hverdag og søvnmønster og gir økt tendens til overvekt med det som følger av konsekvenser av det. Slikt type arbeid går også hardt ut over deltagelse i annet enn arbeid, sosialt liv med venner og familie. Noe som også kan få helsekonsekvenser over tid. Disse utfordringene bør man ta hensyn i Arbeidsmiljøliven. Hvordan kan man kompenserer for ulempene? Hva med kortere arbeidstid?
Alt for mange lar seg lokke av markedskreftene til å ta usunne valg. Markedet bør reguleres.