Etter å ha tilegnet meg mye kunnskap om de nye AMS smartmålerne via forelesninger og informasjon fra Einar Flydal, stiller jeg meg helt og holdent på hans side. Dette bør ikke installeres i de 1000 hjem. Hjerteskjærende å lese alle pasienthistoriene.

Med vennlig hilsen Grethe Rudqvist