Hvordan kan e-verkselskapene ha tillatelse til å ilegge brukere som ikke har installert senderenheten til de nye målerne et årlig gebyr når man har en legeerklæring som gir fritak for denne installeringen?
Normalt skal man ikke straffes når man har fått et lovlig fritak.